Doğrusal veya Ardışıl Arama

Ardışıl ya da doğrusal arama, en sade arama algoritmasıdır. Arama ilk kayıttan başlayıp en son kayıta kadar tek tek bakılarak yapılır. Bu çalışmada, doğrusal arama yapan C programına yer verilmiştir. 

Bir dizi içinde bir verinin olup olmadığını anlamak için kullanılan basit bir algoritmadır. Doğrusal Arama Algoritması aranan veriyi, dizinin ilk öğesinden başlayarak son öğesine doğru, her terimle tek tek karşılaştırır. Bu algoritma, dizi içinde aranana eşit olan bir terim bulursa onun indisini verir. Aranan veriye eşit olan terim bulamazsa -1 değerini verir. –1 değeri verdiğinde, aranan öğe dizi içinde değildir. Dizi terimlerini, sırayla aranan öğe ile karşılaştırdığı için, bu algoritmaya dizisel arama algoritması adı da verilir.

Doğrusal aramayı iki özel duruma ayırabiliriz:

  1. Dizinin sırasız olması durumu
  2. Dizinin sıralı olması durumu

Sırasız bir dizi içinde bir öğenin olup olmadığını aramak için, dizinin ilk teriminden başlanır, aranan değer her bir terimle mukayese edilerek, dizinin sonuna doğru gidilir. Aranan öğe varsa, algoritma o terimin indisini verir. Dizinin sonuna gelindiği halde, aranan öğe bulunamamışsa, algoritma -1 değerini verir.

Dizinin öğe sayısı çok değilse Doğrusal Arama algoritması tercih edilebilir ama öğe sayısı çok olduğunda bunun yerine İkili Arama algoritması tercih edilmelidir.

2020-08-04, Salı