Web Mining and Semantic Learning Management System

WSLMS (Web Mining and Semantic Learning Management System), Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramı referans alınarak geliştirilen, öğrenme stillerine göre çalışan ve güncel Web 2.0 teknolojilerini kullanan bir öğrenme yönetim sistemidir. WSLMS öğrenciler, ders danışmanları ve sınıf danışmanlarının kendi aralarında ve sistemle olan etkileşimini arttırmak ve efektif bir yönetimin sağlanması için birçok modül ve bileşene sahiptir. 

Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) belge, öğrenme süreçleri, eğitim programları, raporlar, sanal sınıf, e-öğrenme programları, eğitim içerikleri ve sanal ortamda gerçekleşen eğitim sürecinin yönetilmesini sağlayan yazılımsal bir uygulamadır.  Güçlü bir öğrenme yönetim sistemi merkezi ve otomatikleştirilmiş bir yönetime, kullanıcılar için yardım ve kılavuz servislerine, hızlıca içerik oluşturabilme altyapısına, kişiselleştirilebilir bir içeriğe, standart ve erişilebilir bir destek hizmetine sahip olmalıdır. Forumlar, site içi kullanıcılar arası mesajlaşma, dosyalama işlemleri, eşzamanlı sohbet, çevrimiçi not tutma, duyuru/haber modülleri, beyaz tahta uygulamaları, video konferans desteği, galeriler, takvim ve süreç izleme, blog tutma, sosyal ağlar kurma, kişiselleştirme, yetkilendirme, grup çalışmaları, üye izleme, sınav yönetimi ÖYS’lerin iletişim ve etkileşim araçlarındandır (Özarslan & Ozan, 2010). Günümüzdeki ÖYS’lerin büyük çoğunluğu WSLMS de dâhil olmak üzere bu iletişim ve etkileşim araçlarına sahiptir. WSLMS diğer ÖYS'lerden Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına göre çalışma ilkesiyle ayrılmaktadır. WSLMS'nin kullandığı teknolojiler ve sahip olduğu modüller aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

2015-08-04, Salı