Semantik Web Tabanlı Öğrenme Yönetim Sisteminde Verilerin Görsel Sunumu için Google Chart Kullanımı

Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS), içerik yönetim sisteminin eğitime uyarlanması sonucu ortaya çıkmıştır.  ÖYS’ler adından da anlaşılacağı üzere bir yönetim aracıdır ve eğitim içeriklerinin yönetimine, öğrenenler ve öğretenlerin izlenmesine, öğrenme-öğretme süreçlerinin bireyselleştirilebilmesine olanak sağlayan bütünleşik sistemlerdir. Bu çalışmada, Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramı ve öğrenme stilleri referans alınarak geliştirilmiş bir öğrenme yönetim sistemi olan WSLMS üzerinde çalışılmıştır. WSLMS, Web 2.0 teknolojilerini kullanan ve web madenciliği entegre edilmiş; semantik özellikler taşıyan bir ÖYS’dir. ÖYS’lerde sistemin işleyişini izlemek, sistem ve kullanıcı hareketlerini takip etmek ve gerekli görsel sunumu yapmak son derece önemli bir konudur. Bu çalışmada WSLMS’de verilerin görsel sunumunda Google Chart kullanılması konusu ele alınmıştır. 

2015-08-04, Salı