Mesaj Yönetimi

Mesaj modülü, kullanıcıların kendi aralarında ve sistemle olan etkileşimini arttırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu modül ile özellikle öğrencilerin, kendi aralarında, ders ve sınıf danışmanlarıyla iletişim ve etkileşimlerini arttırmaları hedeflenmiştir. Mesaj modülü, verilerin organizasyonu, kullandığı sınıf ve metotlar açısından incelendiğine birçok teknolojiyle birlikte çalıştığı görülmektedir. 

Yazılım sektöründe program geliştirme konusunun tarihine göz atıldığında birçok faklı yaklaşımın denendiği görülmektedir. İlk olarak programların baştan sona sırası ile yazılıp program akışının etiketlerle değiştirilmesi denenmiştir. Daha sonra belli başlı fonksiyonların bir defa yazılıp ihtiyaç duyulması halinde tekrar çağrılması mantığına dayanan prosedür yaklaşımı kullanılmıştır. Pascal ve C dillerinde bu yaklaşım uzun süre başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Her geçen gün programların biraz daha karmaşık bir hal alması, yazılan projelerin milyonlarca satırdan oluşması ve artan maliyetler nedeniyle nesne yönelimli programlama yaklaşımı geliştirilmiştir (Nacaroğlu, 2003). WSLMS, uygulamanın gelişime açık olması, geliştirme maliyetlerini düşürme, kod karmaşasının önüne geçme, veriyi işleme ve mantıksal sonuçları almayı amaçlayarak nesne yönelimli programlama mimarisine göre geliştirilmiştir.  

Nesne yönelimli programlama tekniğinin en temel bileşeni sınıflardır. Mesaj modülü, kullanıcıların kendi aralarında ve sistemle olan etkileşimini arttırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu modül ile özellikle öğrencilerin, kendi aralarında, ders ve sınıf danışmanlarıyla iletişim ve etkileşimlerini arttırmaları hedeflenmiştir. Mesaj modülü, verilerin organizasyonu, kullandığı sınıf ve metotlar açısından incelendiğine birçok teknolojiyle birlikte çalıştığı görülmektedir.

Mesaj sınıfı, veritabanında yer alan Mesaj tablosuyla birlikte çalışmaktadır. Mesaj sınıfındaki alanlara (fields), dışarıdan erişilmesi mümkün değildir. Dolaysıyla bu alanlar üzerinde yapılacak değişiklikler sınıf içinde yapılmalıdır. Mesaj sınıfının özellikleri (properties), Mesaj tablosunun alanlarıyla aynı isme sahiptir. Şekilde görüldüğü gibi aralarındaki tek fark önektir. Mesaj sınıfının metotları ise verilerin işlenerek, mantıklı ve istenilen bilgilerin elde edilmesini sağlamak için kullanılmaktadır. 

2015-08-04, Salı