Listeler

Listeler veri gösterimi, slider yapımı, menü listesi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle CSS ile listelerin biçimlendirilmesi oldukça önemli bir konudur. 

Bu çalışma kapsamında liste oluşturma ve biçimlendirme, liste hizalama/kaydırma seçenekleri, CSS3 kenar yumuşatma, CSS3 gölge efekti, CSS3 alfa kanalı ve CSS3 gradient efekt üzerinde durulacaktır. 

2015-04-01, Çarşamba
İlgili Dökümanlar