Değişkenler, Sabitler ve Rakamsal Bilgiler

Değişkenler bilgisayarın geçici belleğinde bilginin saklandığı gözlere verilen sembolik adlardır. Bir C programında, bir değişken tanımlandığında bu değişken için bellekte bir yer ayrılır. Her değişkenin tuttuğu değerin nasıl bir veri olduğunu gösteren bir veri tipi vardır.  

Bu bölümde değişkenler, sabitler ve rakamsal bilgiler konularına değinilecektir. 

2015-10-27, Salı