Web Madenciliği Entegre Edilmiş Semantik Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi

İnternet eğitim-öğretim faaliyetlerinde, akıllı (sanal) sınıflar, uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS), e-portfolyo, bilgisayar destekli eğitim gibi birçok farklı uygulamayla kullanılmaktadır. Son dönemde ülkemizde uzaktan eğitim faaliyetlerinin arttığı ve ÖYS kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu nedenle araştırmada ÖYS üzerine odaklanılmış ve güncel web teknolojilerini kullanan, Web 2.0 standartlarına uygun WSLMS (Web Mining & Semantic Learning Management System) isimli bir yazılım geliştirilmiştir.

WSLMS forumlar, site içi kullanıcılar arası mesajlaşma, dosyalama işlemleri, eşzamanlı sohbet, çevrimiçi not tutma, duyuru/haber modülleri, beyaz tahta uygulamaları, video konferans desteği, galeriler, takvim ve süreç izleme, blog tutma, sosyal ağlar kurma, kişiselleştirme, yetkilendirme, grup çalışmaları, üye izleme, sınav yönetimi ve SMS servisleri gibi iletişim ve etkileşim araçlarına sahiptir. WSLMS’yi diğer ÖYS’lerden ayıran en temel özelliği Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramını referans alarak çalışması ve kullanıcıların öğrenme stillerini belirleyerek kullanıcıları öğrenme stillerine uygun içerik ve faaliyetlere yönlendirmesidir. Sistem, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı içinde Bitlis Eren Üniversitesinde kullanılmıştır ve sistemin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi araştırılımıştır.

Anahtar Kelimeler: WSLMS, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Öğrenme Stilleri

2016-05-20, Cuma