Konu Başlıkları

Konu Listesi 

 1. C diline Giriş
  1. Tarihçe
  2. Neden C?
  3. İlk C Programı
  4. Başlık Dosyaları
  5. Kaynak kodun derlenmesi 
  6. C Kodlarının Temel Özellikleri 
  7. Kod yazımı için bazı tavsiyeler
 2. Veri Tipleri, Değişkenler ve Sabitler
  1. Veri tipleri
  2. Değişkenler
  3. Sabitler
  4. Rakamsal Bilgiler 
  5. Değişken Bildirim Yerleri ve Türleri
  6. Tip Dönüşümleri 
 3. Operatörler
  1. Giriş 
  2. Aritmetik Operatörler
  3. Atama Operatörleri 
  4. sizeof Operatörü
 4. Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları
  1. printf()
  2. scanf() 
  3. puts()
  4. gets()
  5. getchar()
  6. Formatlı Çıktı
 5. Temel Kütüphane Fonksiyonları
  1. Matematiksel fonksiyonlar (math.h)
  2. Standart kütüphane fonksiyonları 
  3. Karakter üzerinde işlem yapan fonksiyonlar (ctype.h)
 6. Karşılaştırma Deyimleri
  1. Giriş
  2. Karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler
  3. if yapısı
  4. if-else yapısı
  5. switch - case yapısı
  6. ? karşılaştırma operatörü 
 7. Döngüler
  1. Giriş
  2. while Döngüsü
  3. do-while döngüsü
  4. for döngüsü
  5. İç içe geçmiş döngüler
  6. Sonsuz döngüler 
  7. break deyimi
  8. continue deyimi
 8. Altprogramlar
  1. Fonksiyon kavramı 
  2. Fonksiyon bildirimi
  3. Geri dönüş değeri
  4. void Fonksiyonlar
  5. Fonksiyon parametreleri 
  6. Yapısal programlama
  7. Makro fonksiyon tanımlaması
2019-03-04, Pazartesi
Giriş
Giriş
Kaynaklar