Kontrol İfadeleri

Programlar, çok geniş ölçekte problemlere çözüm üretmek durumundadır. Bu nedenle farklı durumlarda farklı davranışlar sergileyecek, koşulları kontrol edip duruma göre hareket edilmesini sağlayacak kontrol yapılarını kullanmak kaçınılmazdır.
 
Bu ders kapsamında kontrol işleçlerine ve kontrol ifadelerinden IF – ELSE yapısına değinilecektir.
2019-09-29, Pazar
İlgili Dökümanlar