switch-case Deyimi

Programlar, çok geniş ölçekte problemlere çözüm üretmek durumundadır. Bu nedenle farklı durumlarda farklı davranışlar sergileyecek, koşulları kontrol edip duruma göre hareket edilmesini sağlayacak kontrol yapılarını kullanmak kaçınılmazdır.   Bu ders kapsamında kontrol yapılarına ve kontrol ifadelerinden SWITCH – CASE deyimine değinilecektir.

2019-09-29, Pazar
İlgili Dökümanlar