Yöntemler

Bu derste, bir işlevi yerine getirmek üzere kullanılan yöntemler/fonksiyonlar konusuna değinilecektir.

  • Bu kapsamda fonksiyon tanımlama.
  • Parametreler
  • Fonksiyon erişim ifadeleri
  • Hazır fonksiyonlar

Konularına değinilmektedir.

2019-10-14, Pazartesi
İlgili Dökümanlar