Baloncuk Uygulaması

Çalışmada, bir sohbet ortamı için kullanılabilecek konuşma baloncuğu uygulmasına yer verilmiştir. 

Bu kapsamda word-wrap, hsla, linear-gradient, text-shadow ve transform nitelikleri detaylı olarak anlatılmış ve kullanılmıştır. 

2015-04-01, Çarşamba
İlgili Dökümanlar