Hazır Fonksiyonların Kullanımı

MATLAB matematiksel işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için pek çok hazır fonksiyonu kullanıma sunmaktadır.

Çalışma kapsamında abs, angle, sqrt, real, imag, round, ceil, floor, fix, sign, rem gibi hazır fonksiyonların kullanımına değinilmiştir. 

2015-04-01, Çarşamba
İlgili Dökümanlar