Determinant Hesabı (Seçilen Bir Satır ya da Sutüna Göre)

Seçilen bir satır veya sutüna göre determinant hesabının nasıl yapıldığı çalışma kapsamında açıklanmıştır.

İlgili hesaplamanın yapılabilmesi için bir matrisin minörü ve kofaktörü (eş çarpanı) konu kapsamında açıklanmıştır. 

2015-04-01, Çarşamba