Polinom Form

Çalışma kapsamında MATLAB üzerinde polinom formda yapılan işlemler üzerinde durulmuştur.

Çalışma kapsamında aşağıdaki fonksiyonlara ait işlemler yapılacaktır. 

  • roots
  • conv 
  • deconv 
  • poly
  • polyval
  • ployder
  • ployint
  • tf
  • numden
  • residue 
2015-04-01, Çarşamba