If else

Çalışma kapsamında kontrol ifadelerinden If else yapısına değinilecektir. 

Programlar, çok geniş ölçekte problemlere çözüm üretmek durumundadır. Bu nedenle farklı durumlarda farklı davranışlar sergileyecek, koşulları kontrol edip duruma göre hareket edilmesini sağlayacak kontrol yapılarını kullanmak kaçınılmazdır. 
 
 
2015-04-01, Çarşamba