Switch - Case

Bu çalışma kapsamında kontrol yapılarına ve kontrol ifadelerinden SWITCH – CASE deyimine değinilecektir.
Programlar, çok geniş ölçekte problemlere çözüm üretmek durumundadır. Bu nedenle farklı durumlarda farklı davranışlar sergileyecek, koşulları kontrol edip duruma göre hareket edilmesini sağlayacak kontrol yapılarını kullanmak kaçınılmazdır. 
2015-04-01, Çarşamba