Rekürsif Fonksiyonlar

Rekürsif fonksiyon, doğrudan ya da dolaylı olarak bir fonksiyonun kendini çağırması olarak ifade edilir. Bu çalışmada rekürsif fonksiyon tanımı yapılarak bazı uygulama örneklerine yer verilecektir. 

Rekürsif fonksiyon, doğrudan ya da dolaylı olarak bir fonksiyonun kendini çağırması olarak ifade edilir. Rekürsif fonksiyonlar, tasarımı kolaylaştırır; ancak, fonksiyon çağırma sayısı ve parametre aktarımı artacağı için bellek alanı gereksinimi de artar. Çünkü her fonksiyonun çağrılmasında ve parametrelerin aktarılmasında yığın (stack) olarak adlandırılan bellek alanı kullanılmaktadır.

Rekürsif fonksiyonlar, permütasyon, hızlı sıralama, fibonnaci sayılarının bulunması gibi algoritmaların gerçekleştirilmesi için son derece uygundur ve çok hızlıdır.

Bu çalışma kapsamında rekürsif fonksiyon tanımı ile:

  1. Faktöriyel Hesabı
  2. Fibonnaci Serisinde Terim Hesaplama
  3. Permütasyon Hesabı
  4. Ortak Bölenlerin En Büyüğü (OBEB) Hesabı
  5. Üst Alma Hesabı

uygulamalarına yer verilmiştir. 

2015-04-14, Salı