Ortak Katların En Küçüğü (OKEK) Hesabı

Bu çalışmada Ortak Katların En Küçüğünü hesaplayan bir C++ programına yer verilecektir. 

En az biri sıfırdan farklı iki ya da daha fazla tam sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü denir ve OBEB biçiminde gösterilir. OBEB bulunurken verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak olan asal çarpanlardan büyük olmayan üslülerin çarpımı bu sayıların OBEB’ini verir. Rekürsif fonksiyonlar isimli konu başlığı altında örnek uygulamaya yer verilmiştir.

En küçük ortak kat (EKOK) olarak da isimlendirilen OKEK iki ya da daha çok pozitif tam sayının ortak katlarının en küçüğü olan sayıdır. OKEK bulunurken ilk önce, verilen sayılar birlikte asal çarpanlarına ayrılır. Sonra bulunan asal çarpanlar birbirleriyle çarpılarak OKEK bulma işlemi tamamlanır. 

2015-04-15, Çarşamba