Aritmetik ve Geometrik Ortalama Hesabı

Bu çalışmada verilen bir sayı dizisinin aritmetik ve geometrik ortalamalarını hesaplayan C++ programına yer verilecektir.  

Aritmetik Ortalama

Aritmetik ortalama, istatistik bilim dalında hem betimsel istatistik alanında hem de çıkarımsal istatistik alanında en çok kullanan merkezsel konum ölçüsüdür. Genel olarak aritmetik ortalama pratik veya teorik tüm veri dizisinin toplanması ve bu toplamın veri sayısına bölünmesi ile elde edilen bir sayıdır.

Geometrik Ortalama

Geometrik ortalama, birim değerlerinin (gözlem sonuçlarının) birbirleriyle çarpımlarının,  birim sayısı olmak üzere, 'inci dereceden köküne denir.

 

2015-04-15, Çarşamba