Sıralı Olmayan Bir Dizinin En Küçük ve En Büyük Elemanlarını Bulma

Bu çalışmada sıralı olmayan bir dizinin en küçük ve en büyük elemanını bulan C++ programına yer verilecektir. 

Çalışmada iki adet fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyonlardan biri dizindeki en küçük değeri, diğeri ise en büyük değeri bulacak şekilde tasarlanmıştır.

Sıralı olmayan uzunluğundaki bir dizide en küçük ve en büyük elemanlar ilk eleman olarak atanmış ve daha sonra  adet karşılaştırma yapılarak dizideki en büyük ve en küçük elemanların bulunması sağlanmıştır. 

2015-04-20, Pazartesi