Matris Toplamı

Bu çalışmada belli kurallar dâhilinde tanımlanan iki matrisin toplanmasını içeren C++ programına yer verilecektir. 

Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak, doğrusal dönüşümlerde (lineer transformasyon) çarpanların takibi ve iki parametreye bağlı verilerin kaydedilmesi amacıyla kullanılırlar. Dizeylerin toplanabilir, çıkartılabilir, çarpılabilir, bölünebilir ve ayrıştırılabilir olmaları, doğrusal cebir ve dizey kuramının temel kavramı olmalarını sağlamıştır.

Geliştirilen uygulamadan birinci matrisin indis değerlerinin toplamını alması, ikinci matrisin ise indis değerlerinin çarpımını alması sağlanmıştır. Toplam matrisi ise bu iki matrisin değerlerinin toplamını içermektedir. 

2015-04-20, Pazartesi