İntegral Hesabı

İntegral hesabı, uygulamalarda alan hesabıdır. İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alandır. İntegral fonksiyonun, türevinin tersi olan bir fonksiyon elde edilmesini sağlar. Bu çalışmada C++ programı ile yapılan bir integral uygulamasına yer verilecektir. 

İntegral hesabı, uygulamalarda alan hesabıdır. Dolayısıyla söz konusu fonksiyonun altında kalan alan hesabı yapılırsa fonksiyonun belirli değerler arasında integrali alınmış olunur. 

2015-04-20, Pazartesi