Eklemeli Sıralama Algoritması

Araya sokma algoritması, sıralanacak dizinin ilk elemanını yerine bırakarak, sonraki elemanları (alt diziyi) sırayla alarak sıraya uygun olan yere sokar. Bu çalışmada, dizi üzerinde araya sokma sıralaması yapan C++ fonksiyonuna yer verilecektir. 

Eklemeli sıralama algoritması, sıralanacak dizinin ilk elemanını yerine bırakarak, sonraki elemanları sırayla alarak sıraya uygun olan yere sokar. Eklemeli sıralama, bilgisayar bilimlerinde kullanılan ve sıralı diziyi her adımda öğe öğe oluşturan bir sıralama algoritmasıdır. Büyük dizilerle çalışıldığında hızlı sıralama, birleştirmeli sıralama ve yığın sıralaması gibi daha gelişmiş sıralama algoritmalarından daha verimsiz çalışır. Avantajları ise aşağıda sıralanmıştır: 

  • Uygulaması kolaydır.

  • Küçük veri kümeleri üzerinde kullanıldığında verimlidir.

  • Çoğunluğu zaten sıralanmış olan diziler üzerinde kullanıldığında verimlidir.

  • Karmaşıklığı  olan seçmeli sıralama ve kabarcık sıralaması gibi çoğu yalın sıralama algoritmalarından daha verimlidir.
    Kararlı bir sıralama algoritmasıdır.

  • Sıralanacak diziyi yerinde sıralar, ek bir bellek alanı gerektirmez.

  • Sıralanacak dizinin hepsinin algoritmanın girdisi olmasına gerek yoktur. Dizi parça parça da alınabilir ve sıralama işlemi sırasında diziye yeni veriler eklenebilir.

2015-04-21, Salı