Seçmeli Sıralama Algoritması

Seçmeli sıralama algoritmasında, dizinin başından ya da sonundan başlanır. Önce ilk eleman alınır ve daha sonra küme içerisindeki en küçük eleman aranır; bulunduğu zaman ilk eleman ile yer değiştirilir; daha sonra ikinci eleman alınır ve bu eleman dahil kalan elemanlar arasında ikinci en küçük eleman aranır ve ikinci elemana yerleştirilir. Bu işlem dizinin son elemanına kadar tekrarlanırsa dizi sıralanır. Bu çalışmada, seçmeli sıralama yapan C++ programına yer verilmiştir. 

Seçmeli Sıralama, bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Karmaşıklığı  karesel olduğu için büyük listeler üzerinde kullanıldığında verim sağlamaz ve genel olarak benzeri olan eklemeli sıralamadan daha başarısızdır. Seçmeli sıralama yalın olduğu ve bazı durumlarda daha karmaşık olan algoritmalardan daha iyi sonuç verdiği için tercih edilebilir. 

2015-04-22, Çarşamba