Birleşmeli Sıralama

Birleşmeli sıralama, böl ve yönet yaklaşımına dayanır ve dolayısıyla rekürsif tasarlanması doğasına uygundur. Sıralanması istenen küme elemanları, önce iki alt kümeye parçalanır ve fonksiyon kendisini sol alt küme ve sağ alt küme için iki kez çağırır. Bu çalışmada, birleşmeli sıralama uygulaması C++ ile geçekleştirilmiştir. 

Birleşmeli sıralama, böl ve yönet yaklaşımına dayanır ve dolayısıyla rekürsif tasarlanması doğasına uygundur. Sıralanması istenen küme elemanları, önce iki alt kümeye parçalanır ve fonksiyon kendisini sol alt küme ve sağ alt küme için iki kez çağırır. Parçalama işlemine alt küme eleman sayısı tek oluncaya kadar devam edilir. Alt kümelerde bir tane eleman kalmışsa rekürsif çağırmalar geriye doğru, çağırana, dönmeye başlar ve geri dönülürken alt kümeler elemanları sıralı olacak biçimde birleştirilir. Algoritma adını, bu birleştirme işleminden almıştır. 

2015-04-22, Çarşamba