Hızlı Sıralama

Hızlı sıralama algoritması böl ve yönet politikasına dayanır; sıralanması istenen dizi belirli bir sınır değerine göre iki alt diziye ayrılır. İkiye ayırma işlemi, bu sınır sayısından küçük olan elemanlar diğer tarafa toplanarak yapılır. Bu uygulamada, hızlı sıralama algoritmasının C++ ile gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Hızlı sıralama algoritması, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Hızlı sıralama algoritması, sıralanacak bir sayı dizisini daha küçük iki parçaya ayırıp oluşan bu küçük parçaların kendi içinde sıralanması mantığıyla çalışır.

Algoritmanın adımları aşağıdaki gibidir:

  1. Sayı dizisinden herhangi bir sayıyı sınır eleman olarak seçilir.
  2. Sayı dizisini sınırdan küçük olan tüm sayılar sınırın önüne, sınırdan büyük olan tüm sayılar sınırın arkasına gelecek biçimde düzenlenir (sınır, eşit olan sayılar her iki yana da geçebilir). Bu bölümlendirme işleminden sonra eleman sıralanmış son dizide olması gerektiği yere gelir. Algoritmanın bu aşamasına bölümlendirme aşaması denir.
  3. Sınırın sol ve sağ yanında olmak üzere oluşan iki ayrı küçük sayı dizisi, hızlı sıralama algoritması bu küçük parçalar üzerinde yeniden özyineli olarak çağrılarak sıralanır.

            Algoritma içinde sayı kalmayan (eleman sayısı sıfır olan) bir alt diziye ulaştığında bu dizinin sıralı olduğunu varsayar.

2015-04-23, Perşembe