İkili Arama

İkili Arama, sıralı bir dizide, belirli değerin bulunmasına yönelik bir algoritmadır. Bu teknikteki her bir adımda, aranan değerin, dizinin orta değerine eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eşit olmaması durumunda aranan değerin orta değer tarafından ikiye ayrılan kısımlardan hangisinde olduğu kontrol edilir, aranan değeri içeren kısım bir sonraki adımda arama yapılacak dizi olur ve bu sayede arama yapılan listedeki eleman sayısı her adımda yarıya indirilmiş olur. Bu çalışmada, ikili aramanın bir sıralı dizi üzerinde C++ kullanılarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

İkili arama, sıralı veriler üzerinde çalışan bir algoritmadır. Veriler önceden, belirli bir formata göre sıralanmış durumdadır. Eğer veriler bir dizi üzerinde sıralı olarak tutuluyor veya ikili ağaç veri modeli kullanılıyorsa ikili arama yapılabilir. 

Sıralı dizi için tasarlanan fonksiyon dizi, dizinin eleman sayısı ve aranan ifadeleri formal parametre olarak kabul etmektedir. Dizinin ortanca değeri hesaplanarak bir çevrime girilir. Aranan ifade ortadaki eleman değilse, arana ifadenin büyük ya da küçük olma durumuna göre aramanın yönü belirlenerek işleme devam edilir.  

2015-04-23, Perşembe
Arama Alogritmaları
Doğrusal veya Ardışıl Arama