Doğrusal Bağlı Listeler

Bağlı listeler, birbiri ardına bağlanmış düğümlerdir. Her düğüm en azından bir veri ve liste içerisindeki bir sonraki düğüme işaret eden işaretçiyi içermektedir. Bu çalışmada, C++ dili kullanılarak bağlantı liste oluşturulmuş ve bağlantılı listeye eleman ekleme, silme, listeme ve arama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bağlantılı liste, adı üzerinde aynı kümeye ait veri parçalarının birbirine, bellek üzerinde sanal olarak bağlanmasıyla oluşturulur; tüm veri, bir tren katarı gibi birbirine bağlı parçalardan oluşur. Bağlantılı liste, liste veri modelinin uygulama şekillerinden biridir denilebilir; ekleme ve silme işlemlerinin esnek şekilde yapılabilmesi, aradan bir kayıt çıkarıldığında veya araya yeni bir kayıt girildiğinde diğer kayıtlara dokunulmaması, uygulama ve problemlere göre değişik liste yapılarının kolayca tanımlanabilmesi açılarından bağlantılı listeler program geliştirmede önemli bir yere sahiptirler. 

Bağlantılı listelerin zayıf yönü, üzerindeki ara elemanlara kolayca erişilememesi ve sık sık arama gerektiren uygulamalarda arama karmaşıklığının göreceli olarak büyük olmasıdır.

Bağlantılı liste temelde liste veri modelinin bir uygulamasıdır denebilir. Bağlantılar, veri parçalarının geliş/giriş sırasına göre olabileceği gibi belirli bir anahtar sözcüğe göre sıralı özellikte de yapılabilir. Eğer bağlantılar belirli bir anahtar sözcüğe göre sıralı özellikte yapılıyorsa sıralı bağlantılı liste, geliş sırasına göre yapılıyorsa, yalın olarak, bağlantılı liste olarak adlandırılır. 

2015-04-24, Cuma