Çift Yönlü Bağlı Listeler

İki adet bağlantı bilgisi tutan bağlı listeler iki yönlü bağlantılı listeler olarak ifade edilir. Bağlantılardan bir tanesi önündeki düğümü işaret ederken, diğeri sonrasındaki düğümü işaret eder. Dolayısıyla liste üzerinde iki yönlü hareket edilebilir. Araya düğüm ekleme ya da silme işlemleri tek yönlü bağlı listelere göre daha kolay yapılabilmektedir. Bu çalışmada çift yönlü bağlı liste yapısı kullanılarak ekleme, silme, listeleme, arama ve bağlı listenin bir dosyaya kayıt edilip, dosyadan okunarak tekrar oluşturulması fonksiyonlarını içeren C++ uygulamasına yer verilecektir. 

İki adet bağlantı bilgisi tutan bağlı listeler iki yönlü bağlantılı listeler olarak ifade edilir. Paylaşılan uygulamada, veri yapısında on ve arka olarak ifade edilen işaretçiler sayesinde bağlı listede iki yönlü hareket edilebilmektedir. 

2015-04-24, Cuma