Dizi Üzerinde Kaydırmalı Kuyruk Fonksiyonu

Kuyruk, ilk giren ilk çıkar mantığıyla çalışan ve bellek üzerinde kurulan bir mekanizmadır. Kuyruk tasarımı için genel olarak dizi üzerinde kaydırmalı, dizi üzerinde çevrimsel ve bağlantılı liste yapısı kullanılmaktadır. Bu çalışmada dizi üzerinde kaydırmalı kuyruk fonksiyonu yapısının C++ dili ile kodlanmasına yer verilecektir. 

Uygulama kapsamında; dizi üzerinde kaydırmalı kuyruk yapısı için ekleme, listeleme ve çıkartma fonksiyonlarıan yer verilmiştir. 

2015-04-25, Cumartesi
Yığın ve Kuyruk Modelleri
Yığın ve Dizi ile Gerçekleştirilmesi