İşaretçiler

İşaretçiler, herhangi bir değişkenin ya da veri topluluğunun hafızadaki adreslerini barındırırlar. Bu çalışmada C++ programında bir dizi tanımlanarak, dizi elemanlarının değerlerine ve adreslerine bir işaretçi yardımıyla erişilecektir.

İşaretçi kavramını açıklamak için değişken kavramının bilinmesi gereklidir. Hatırlanacağı üzere değişkenler; bir programda yazma, okuma ya da işlem sonuçlarına saklamak üzere bellekte tanımlanan ve tutulan programlama bileşenleri olarak ifade edilecektir. Değişkenlere erişmek içinse isimlerinin kullanılması yeterli olmaktadır.  Dolayısıyla değişken kullanırken değişkenler fiziksel adresleri ile ilgili herhangi bir endişe duyulmamaktadır. Bu nedenle ihtiyaç duyulduğunda değişkenleri çağırmak son derece kolay bir işlemdir.

C++ programında işaretçiler, belleğin her bir gözünün 1 bayt olarak ayrıldığı bir adresleme sistemine sahiptir. Burada limit değeri, sahip olunan fiziksel bellek miktarı belirlemektedir. Neticede bellekteki her bir hücrenin benzersiz bir adresi bulunmaktadır. Burada sıralı bir yapı olduğu söylenebilir.

Bir değişken tanımlandığında bellek ilgili değişkeni hafızada tutmak için bir alan ihtiyaç duyar. Örneğin bir tam sayı türünde değişken tanımlaması yapıldığında, tam sayısının hafıza kapladığı yer 4 bayt olduğundan ilgili değer için bellekte 4 baytlık alan ayrılır. Faklı veri türleri için bu değerler değişkenlik gösterir.

İşaretçiler, herhangi bir değişkenin ya da veri topluluğunun hafızadaki adreslerini barındırırlar ve bu yönüyle değişkenlerden ayrılırlar.  Örneğin bir uçaktaki D8 numaralı koltuk her zaman D8 numaralı koltuktur fakat her seferde bu koltuğa oturacak olan kişi değişmektedir. Normal bir değişken koltuğa oturan kişiyi ifade ederken; işaretçi ise koltuğun kendisini temsil etmektedir.

İşaretçiler ile ilgili & ve * operatörlerinin anlaşılması konuyu kavramayı kolaylaştıracaktır. 

2015-04-27, Pazartesi