İkili Arama Ağacı

İkili arama ağaçları arama işlemlerinin yoğun olduğu uygulamalarda ilk başvurulan veri modelidir. Veri tabanı uygulamalarında ikili arama ağacı modeli sistemin kilit noktasıdır denilebilir. Bu çalışmada ağaç veri yapısı ile ilgili genel bilgiler verilerek ikili ağaç yapısının oluşturulması, ikili ağaç veri yapısı üzerinde ekleme, silme, arama ve listeleme işlemlerinin C++ programı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Ağaç, verilerin birbirine sanki ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyerarşik bir veri modelidir. Ağaç veri modeli, genel olarak fazla bellek alanına ihtiyaç duyar. Ağaç veri modeli kurmak için birden çok işaretçi değişken kullanılır. 

Aynı zamanda ağaç üzerinde işlem yapan fonksiyonlar, çoğunlukla rekürsif yapıda tasarlandığı için yığını fazlaca kullanırlar. Her biri değişik bir uygulamaya doğal çözüm olan ikili ağaç, kodlama ağacı, sözlük ağacı, kümeleme ağacı gibi çeşitli ağaç şekilleri vardır. 

2015-05-06, Çarşamba
Ağaç Veri Modeli ve Uygulamaları
İkili Ağaç ve Simetrik Gezinme Uygulaması