Graf Veri Modeli

Graf, bir olay veya ifadenin düğüm ve çizgiler kullanılarak gösterilme şeklidir. Fizik, Kimya gibi temel bilimlerde ve mühendislik uygulamalarında ve tıp biliminde pek çok problemin çözümü ve modellenmesi graflara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu çalışmada graf veri modeli incelenerek örnek bir uygulayama yer verilmiştir.

Çalışma kapsamında:

  • Graflara ilişkin bazı kavramlar
  • Komşuluk matrisi
  • Bitişiklik matrisi
  • Düğüm derecesi
  • Tamamlanmış graf
  • Düzenli graf
  • Düzlemsel graf
  • Grafların bellekte tutulması
  • Örnek uygulama

konularına yer verilmiştir. 

2015-05-08, Cuma