İmge Bölütleme

İmge bölütleme, bir görüntüyü her biri içerisinde farklı özelliklerin tutulduğu anlamlı bölgelere ayırmak olarak ifade edilebilir.  

Program çalıştırıldığında kullanıcından gri ölçekli bir resim seçmesi istenmektedir. Kullanıcıya seçilen resim gösterilecek ön plan (foreground) ve arka plan (background) değerlerini interaktif olarak belirlemesi sağlanacaktır. Elde edilen bu değerler ile ön plan ve arka plan değerleri Gauss Filtresinden geçirilecektir. 
2015-04-01, Çarşamba
İlgili Dökümanlar