En Kısa Yol Problemleri ve Dijkstra Algoritmasının Uygulanması

En kısa yolu bulmak, iki düğüm arasında en maliyetle gidilebilen bir yolun varlığını belirleme problemidir. Çalışmada en kısa yolu bulmak için kullanılan algoritmalara yer verilmiştir. Bu algoritmalarda Dijkstra algoritmasının C++ dili ile kodlanması sağlanmıştır. 

En kısa yolu bulmak, iki düğüm arasında en maliyetle gidilebilen bir yolun varlığını belirleme problemidir. En kısa yol problemi herhangi bir düğümden bir başka düğüme, her bir düğümden tüm düğümlere ya da tüm düğümler için hesaplanabilir.

Uygulamada kullanılan graf

2015-05-11, Pazartesi