Çıkışsız Sonlu Durum Makinası

Bu çalışmada durum makinaları konusunda kısa bir özet verildikten sonra çıkışsız sonlu durum makinası uygulaması C++ programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Durum makinaları, bir veri modelidir; daha çok bir sistemin veya nesnenin davranışını modelleme için kullanılmaktadır denebilir. Uygulamada sözcük arama, gramer çözümleme ve kontrol sistemlerinin davranışlarının modellemesinde kullanılır. Bir durum makinası, genel olarak olası durumlar ve durumlar arası geçişi gösteren kenarlar ile ifade edilir; durumlar arası geçiş belli koşullar altında yapılır. 

Tasarlanan Sistemin Durum Diyagramı

2015-05-12, Salı