Diziler ve Uygulamaları

Dizi, bir liste ya da tabloyu ifade eden bir yapıdır; bir küme gibi, öğelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur. Programlama dilleri ya da teknik bir perspektif açısından dizi, aynı veri türüne sahip bir veri öbeğini ifade eden programlama bileşenidir. Bu çalışmada diziler ile ilgili bazı örnek programlara yer verilmiş ve programların C++ dili ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

1. Aritmetik Hesaplama Yapan Program

Geliştirilen programda kullanıcıdan 15 adet sayı girmesi istenmiştir. Girilen sayıları bir dizi üzerinde tutulmuş ve bir çevrim yardımıyla aritmetik ortalamalarının hesaplanması sağlanmıştır. 

2. Geçme Notu Hesaplayan Program

Bu programda, bir öğrencinin dört faklı dersten geçme notunu hesaplayan C++ programında yer verilecektir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dersler için öğrencinin vize ve final notu girilecek ve geçme notu formülüne hesaplanacaktır. Sonuç olarak geçti ya da kaldı bilgisi verilecektir. Geçti için G karakteri, kaldı için K karakteri kullanılacaktır.  

2015-05-12, Salı