Yapılar ve Uygulamaları

Bu çalışmada yapılar konusuna kısaca değinilmiştir. Yapılar konusu açıklandıktan sonra örnek uygulamalara yer verilmiş ve uygulamaların C++ dili kodlanması sağlanmıştır.  

Çeşitli programlar yazılırken çoğu zaman standart veri türleri yeterli olmaktadır. Ancak bazen verilerin daha anlamlı halde tutulmasını sağlamak üzere birkaç veri türü birleştirilip bir topluluk oluşturulur, oluşturulan bu topluluk C dilinde yapılar olarak ifade edilmektedir. Yapı tanımlama ve kullanımına ilişkin bilgilere uygulama kapsamında yer verilmiştir. 

2015-05-12, Salı