Gösterge ile Doğrusal Bağlı Liste Uygulaması

Bu çalışmada, gösterge/işaretçi kullanılarak doğrusal bağlı liste tasarımının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Program C++ dili ile yazılmıştır. 

Dizi ile tanımlanan doğrusal bağlı liste yapılarının işlenmesinde, yığın ve kuyruk yapılarında olduğu gibi bazı pratik sorunlar vardır. Dizi ile bağlı liste tasarımından listeyi tanımlayan değişken ile ilk düğümü gösteren değişken global olarak kullanılmalıdır. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Ayrıca liste büyüklükleri tanımlanan dizi büyüklüğü ile sınırlıdır. Bu nedenle bilgisayar bellek alanı etkili bir şekilde kullanılamaz. Bahsi geçen sorunların giderilmesinde, bağlı listeyi temsil eden değişkenin gösterge türü olarak tanımlanması uygun bir çözüm getirmektedir. Gösterge değişkeni ile tanımlanan yapılarda, bağlı listeye, başlangıç düğümünden başlamak üzere ve eldeki problemin özelliğine göre herhangi bir uzunluk sınırı olmadan yeni düğümler eklenebilir veya listede bulunan düğümler çıkartılarak bellekten silinebilir. Bu ekleme ve silme işlemlerinde yığın ve kuyruk yapılarının aksine herhangi bir sıra söz konusu değildir. Bu işlemlerin ne şekilde ve hangi sırada yapılacağı tamamen problemin içerdiği özelliklere göre saptanmaktadır. 

 

2015-05-20, Çarşamba