Dairesel Bağlı Liste

Dairesel bağlı listelerin, bağlı listelerden farkı son elemanın adres değerinin NULL yerine başlangıç düğümünün adresini göstermesidir. Bu çalışmada dairesel bağlı liste yapısı oluşturulacaktır. Bu çalışmada dört düğüm büyüklüğünde dairesel bağlı liste oluşturularak, bu listeye tamsayı giren ve girilen sayıları görüntüleyen C++ programına yer verilecektir.

2015-05-22, Cuma