Dairesel Bağlı Liste Karakter Uygulaması

Dairesel bağlı listelerin, bağlı listelerden farkı son elemanın adres değerinin NULL yerine başlangıç düğümünün adresini göstermesidir. Bu çalışmada yirmi düğüm büyüklüğünde bir dairesel liste oluşturulmuş ve bu listeye karakterlerin girilmesi sağlanmıştır. Daha sonra bir karakter dizisindeki her bir karakterin liste içerisinde kaç kez geçtiğine bakılmıştır. Uygulama C++ ile kodlanmıştır. 

Oluşturulan veri yapısı aşağıdaki gibidir. Görüldüğü üzere bağlı listenin son elemanın adresi listenin ilk elemanını işaret etmektedir. 

 

2015-05-22, Cuma