Çift Yönlü Bağlı Liste Tamsayı Uygulaması

Bu çalışmada büyüklüğü kullanıcı tercihine bırakılmış bir çift yönlü bağlı liste yapısı oluşturulmuştur. Yapılan her bir ekleme işleminin düğümün sağına yapılması sağlanmıştır. Daha sonra düğümlere girilen değerler sağdan ve soldan olacak şekilde ekran yazdırılmıştır. 

Şekil 1’de bir çift yönlü bağlı liste yapısı gösterilmektedir. Böyle bir yapı kurabilmek için yapı içerisinde iki adet sağ ve sol olmak üzere işaretçiye ihtiyaç vardır. 

2015-05-22, Cuma