Gri Resim Segmentasyonu

Gri ölçekli resimler üzerinde ölçekleme yapılırken bu işlem en basit hali ile resme ait her bir pikselin sınıflandırılması ile gerçekleştirilir. Bu çalışmada gri ölçekli bir resim üzerinde segmente işlemi (bölütleme) gerçekleştirilmiş ve her bir işlem adımı açıklanmıştır.

2015-05-27, Çarşamba