Resim Okuma ve Katmanlarına Ayırma

Bir resim üç katmandan oluşmaktadır. Bunlar R, G ve B katmanlarıdır. Gri tonlarda 0 – 255 arasında değer alan bu katmanların toplamından renkli resimler elde edilmektedir. Bu çalışmada Matlab programı kullanılarak bir resim okunmuş ve katmanlarına ayrılarak her bir katman ayrı ayrı gösterilmiştir.  

2015-05-27, Çarşamba