Görsel Bilgilerini Elde Etme ve Farklı Kalitede Görseller Oluşturma

MATLAB programında görüntü işleme yapılırken bir görselin öncelikli olarak okunması gerekir. Görsel okunduktan sonra görsel hakkında detaylı bilgiler elde edilip uygulanan işlemler neticesinde yeni görsel farklı formatlarda kayıt edilebilir. Bu çalışmada öncelikli olarak MATLAB üzerinde bir görsel okunmuş ve daha sonra bu görselin bilgileri gösterilmiştir. Son olarak da okunan görsel JPEG formatında farklı kalitelerde kayıt edilmiştir. 

2015-05-27, Çarşamba