DDL Veri Tanımlama Dili

DDL : Data Defination Language - Veri Tanımlama Dili olarak ifade edilen komut kümesindeki Create, Alter ve Drop komutlarına yer verilecektir. 

2015-05-27, Çarşamba
İlgili Dökümanlar