DDL Veri Tanımlama Dili Uygulamaları

DDL Komutlarının uygulamalarına yer verilmiştir. 

2015-05-27, Çarşamba