View Tasarımı ve Kullanımı

Çalışma kapsamında View tasarımı ve kullanımı konusuna değinilecektir. 

2015-05-27, Çarşamba