Algoritma Programlama ve Veri Yapılarına Giriş

Algoritma Programlama ve Veri Yapılarına Giriş eğitimi alana yeni başlayanlar için hazırlanmış temel bir eğitimdir. Eğitim kapsamında algoritma, programlama ve veri yapıları üç ana başlık altında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Bu kursun temel amacı algoritma, programlama ve veri yapıları üst başlıkları altında temel kavramların ve konuyla ilişkili kavramların öğrenenlere aktarılmasıdır. Kurs kapsamında algoritma tasarlama becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, temel programla bileşenleri ile temel seviyede kodlama ve algoritma geliştirme yeteneğinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

İyi algoritmalar yazmanın veri organizasyonu ile olan ilişkisini ortaya çıkarmak ve verilerin bellek üzerindeki organizasyonu, verinin saklanma şekillerini ve veriye hızlı bir şekilde erişimin önemini ortaya çıkarmak üzere temel veri yapılarının öğrenenlere aktarılması amaçlanmıştır.

Eğitime ilgi duyan kişilerin temel bilgisayar kullanma becerisine sahip olması yeterlidir. 

19 saatlik bu eğitimin iyi bir başlangıç olacağını düşüyorum. Eğitim kişisel gelişimize katkı sunması diliyorum. 

Eğitime gitmek için tıklayınız.